Eetwinkel ’t Huus

Lekker eten & drinken bij

BEPALINGEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING (PRIVACYVERKLARING)

Dank voor uw interesse in onze website. Gegevensbescherming heeft de hoogste prioriteit bij de Chefs Culinar Ondernemingsgroep. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en uw gegevens worden beschermd door toepassing van de modernste technieken. Naleving van de wettelijke voorschriften is voor ons een vanzelfsprekende plicht. In dat kader verstrekken wij u hierna informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke ex art. 4 sub 7 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is

 • CHEFS CULINAR Nederland C.V.
 • Bijsterhuizen 1126
 • 6546 AS Nijmegen
 • Tel: +31 24 7119801
 • Fax: +31 24 7119802
 • info@chefsculinar.nl

2. CONTACTPERSOON VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Neem contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming bij vragen over de wijzen waarop wij persoonsgegevens verwerken.

 • CHEFS CULINAR Nederland C.V.
 • De heer Björn Scholten
 • Bijsterhuizen 1126
 • 6546 AS Nijmegen
 • Tel: +31 24 7119801
 • Fax: +31 24 7119802
 • privacy@chefsculinar.nl

3. ONDERWERP VAN DE GEGEVENSBESCHERMING

Onderwerp van onderhavige gegevensbescherming is de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (zie art. 1 (1) AVG).

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die hierna genoemd worden voor de verwerkingsdoeleinden die hierna genoemd worden. Als wij deze persoonsgegevens voor andere doeleinden gaan verwerken, dan de doeleinden die wij hierna noemen en onverenigbaar zijn met het doel waarvoor ze zijn verkregen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.

4.1. Wanneer u onze website bezoekt:

Als u van ons onlineplatform CHEFS CULINAR (“Website”) gebruikmaakt, hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken. Ook als u op de Website terecht komt via nieuwsbrieflinks, slaan we alleen anonieme data op, zoals:

 • de naam van uw internetserviceprovider
 • de website van waaruit u ons bezoekt
 • de naam van het aangevraagde bestand
 • datum en tijdstip van het verzoek
 • tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • IP-adres
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de hoeveelheid verzonden gegevens
 • vanaf welke website de aanvraag komt
 • type browser, inclusief taal en gebruikte versie
 • besturingssysteem en interface van het systeem

De gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Niet uitgesloten kan worden dat deze gegevens persoonsgegevens bevatten. In dat geval vormt de juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van de gegevens is het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De gegevens zijn technisch noodzakelijk om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Het opslaan in logbestanden gebeurt om het functioneren van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatiesystemen. In deze doeleinden ligt ons legitiem belang bij de verwerking van gegevens.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Deze gegevens worden niet meer verzameld als op het moment dat de betreffende sessie voorbij is. Opgeslagen gegevens in logbestanden worden na uiterlijk 42 dagen verwijderd. Het kan zijn dat bepaalde gegevens, langer worden opgeslagen, maar IP-adressen of andere persoonsgegevens, worden altijd verwijderd of vernietigd, zodat de betrokkene in kwestie niet meer kan worden geïdentificeerd.

4.1.1. Opgave van persoonsgegevens bij het aanmelden voor een event (seminars, beursevenementen en overige events)

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze events, moet u meestal onderstaande persoonsgegevens doorgeven:

 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw bedrijfsnaam (naam van het bedrijf waarvoor u werkt)
 • uw functie binnen het bedrijf
 • het postbusadres van uw bedrijf
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw klantnummer (indien beschikbaar)

Deze gegevens verzamelen wij om u deel te kunnen laten nemen aan het event. De juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is dat het noodzakelijk om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

4.1.2 Opgave van persoonsgegevens in formulieren (bijv. ‘contactopname’ of ‘klant worden’, etc.)

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, bijvoorbeeld als u een verzoek doet tot een persoonlijke contactopname, moet u onderstaande persoonsgegevens doorgeven:

 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw bedrijfsnaam (naam van het bedrijf waarvoor u werkt)
 • het postbusadres van uw bedrijf
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw klantnummer (indien beschikbaar)

Deze gegevens verzamelen wij om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten. De juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is dat het noodzakelijk om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

4.1.3 E-mailreclame & nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor e-mailreclames of de nieuwsbrief, moet u meestal onderstaande persoonsgegevens doorgeven:

 • uw e-mailadres
 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw bedrijfsnaam (naam van het bedrijf waarvoor u werkt)

Deze gegevens hebben wij nodig om u e-mailreclames en nieuwsbrieven te kunnen sturen. De juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is dat het noodzakelijk is om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub b van de AVG. U kunt zich te allen tijde afmelden voor e-mailreclames en nieuwsbrieven. Behalve de overdrachtskosten tegen basistarief (uw eigen mobiel-/internettarif) betaalt u hiervoor geen verdere kosten.

4.2. Persoonlijke contactopname

Wanneer u voor persoonlijke ondersteuning gebruikmaakt van onze diensten en klantenservice, dan is het bepaalde in 4.1.2 van overeenkomstige toepassing.

 • uw e-mailadres
 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw bedrijfsnaam (naam van het bedrijf waarvoor u werkt)

4.3. Cookies van CHEFS CULINAR

De Website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die een website zoals die van CHEFS CULINAR vastlegt op de computer van een websitebezoeker, dus lokaal kan opslaan. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u via een kleine infobanner op het gebruik van cookies gewezen.

De Website gebruikt een zogenaamde sessie-cookie, die bedoeld is om de actuele gebruikerssessie te herkennen. Daartoe wordt een zogenaamde sessie-ID verstrekt. De sessie-cookie verzamelt (bepaalde) data die is genoemd in 4.1 hiervoor. Hierdoor kan worden vastgesteld dat een al aangemelde gebruiker zich op de Website bevindt. De sessie-cookie wordt automatisch verwijderd na het beëindigen van de sessie. Voor zover er persoonsgegevens deel uitmaken van de door de sessie-cookie verzamelde data, is de juridische grondslag voor het verzamelen en opslaan van deze gegevens is dat het noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke te behartigen, zoals bedoeld in art. 6, lid 1, sub f van de AVG.

U kunt de installatie van cookies voorkomen via een bepaalde instelling in de browsersoftware (‘Privémodus’ – bij de meeste browsers te vinden onder instellingen).We willen u er wel op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de Website volledig kunt gebruiken; met name de klantenvoordelen bij het boeken van externe partners zijn dan niet bruikbaar.

Daarnaast kunt al ingestelde cookies verwijderen (eveneens in de browser te vinden onder ‘Instellingen’).

 • uw e-mailadres
 • uw voornaam
 • uw achternaam
 • uw bedrijfsnaam (naam van het bedrijf waarvoor u werkt)

4.4. Webshop

Wanneer u onze webshop bezoekt, wordt u verder geleid naar onze Duitse website www.chefsculinar.de. Op deze site kunt u met uw verkregen klantgegevens inloggen. Wij verwijzen u in dit geval naar de privacyverklaring op www.chefsculinar.de.

Wanneer u zich in de webshop van CHEFS CULINAR aanmeldt, gaat u via opt-in (instellen van een virtueel haakje in een virtueel vakje) akkoord met deze bepalingen inzake gegevensbescherming en stemt u toe met het hier beschreven verzamelen, opslaan en gebruik van uw gegevens – anders kunnen wij u de uitgebreide mogelijkheden van ons platform helaas niet aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, wanneer u ze bij een goederenbestelling, bij het openen van een klantenrekening of bij het abonneren op de nieuwsbrief vrijwillig doorgeeft.

Indien nodig verstrekken wij daarnaast onze groepsmaatschappijen adresgegevens voor marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens aan derden worden in principe alleen binnen onze ondernemingsgroep doorgegeven aan ondernemingen die op bepaalde gebieden gespecialiseerd zijn, in zoverre het nodig is om de verschuldigde diensten te leveren.

Om onze contractuele en wettelijke plichten na te komen, maken we bovendien gebruik van externe dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven, banken). We behouden ons het recht voor ook gegevens met betrekking tot het betalingsgedrag te verwerken, die binnen het wettelijke en gegevensbeschermende kader van de zogenaamde ‘scoring’ vallen. Dienstverleners die persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en moeten de verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming in acht nemen. Ze worden regelmatig gecontroleerd op de naleving van hun plichten die voortvloeien uit het orderverwerkingscontract resp. de wettelijke specificaties met betrekking tot gegevensbescherming.“)

4.5. Externe dienst – Etracker

Aan de Website is de tracking-dienst eTracker gekoppeld. Met de technologie van het bedrijf eTracker GmbH (www.etracker.com) worden gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kan onder andere een pseudoniem-gebruikersprofiel worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal tijdelijk door de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. Met behulp van cookies kan de internetbrowser opnieuw worden herkend. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene worden de via eTracker-technologie verkregen gegevens niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens over de houder van het pseudoniem samengevoegd. Het verzamelen en opslaan van de gegevens kan te allen tijde met gevolgen voor de toekomst worden ingetrokken. Verdere toelichting over de technische en juridische werking met betrekking tot gegevensbescherming van eTracker vindt u in de privacyverklaring van eTracker.

4.6. Onze online-aanwezigheid op sociale netwerken

CHEFS CULINAR is online aanwezig op diverse sociale netwerken en platforms (bijv. Facebook, LinkedIn, etc.) en gebruikt deze om met de hier actieve klanten en geïnteresseerden te communiceren en hen over verschillende activiteiten en diensten te informeren. Bij bezoek van deze netwerken en platforms gelden niet onze voorwaarden en gegevensverwerkingsrichtlijnen, maar die van de betreffende exploitant.

5. GEGEVENSBEVEILIGING

Uw gegevens worden continu gecodeerd via het internet doorgegeven. Door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij onze website en andere systemen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. U dient steeds vertrouwelijk met uw toegangsinformatie om te gaan en het browservenster te sluiten, zodra u de communicatie met ons heeft beëindigd, met name wanneer u de computer met anderen deelt.

6. UW RECHTEN VOLGENS DE AVG:

6.1. Recht van inzage (art.15 AVG)

U heeft recht om inzage te verkrijgen, of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen.

6.2. Recht of rectificatie (art.16 AVG)

U heeft het recht om rectificatie van uw gegevens te verkrijgen, voor zover deze bij ons onjuist zijn opgeslagen.

6.3. Recht op verwijdering van uw gegevens (art.17 AVG)

U heeft het recht om wissing van uw persoonsgegevens bij ons te verkrijgen. Let op dat dit niet geldt voor gegevens die onderworpen zijn aan een wettelijke bewaringstermijn (bijv. factuurgegevens).

6.4. Recht op dataminimalisatie (art.18 AVG)

U heeft het recht te vragen dat wij minder van uw persoonsgegevens van uw verwerken als de persoonsgegevens onjuist zijn, onrechtmatig verwerkt worden, niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden of als er terecht bezwaar is gemaakt tegen de verwerking.

6.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art.20 AVG)

U heeft het recht uw door ons verzamelde en verwekte gegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

6.6. Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerkingen die haar grondslag vinden in het rechtmatig belang van de verwerkingsverantwoordelijke ex art. 6 lid 1 sub f AVG.

6.7. Intrekken van toestemmingen (art.7 lid 3 AVG)

U heeft het recht eenmaal gegeven toestemming later in te trekken. Intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerkingen voorafgaand aan de intrekking onverlet. U kunt uw toestemming intrekken door een email te sturen naar het volgende e-mailadres privacy@chefsculinar.nl. Neem bij verdere vragen over het onderwerp gegevensbeveiliging online of schriftelijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

6.8. Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Van geautomatiseerde besluitvorming maken wij geen gebruik.
Bovenstaande rechten zijn niet onbeperkt. Meer informatie over uw rechten, zoals over de gevallen waarin u ze kunt uitoefenen, vindt u hier .

Ook kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

7. BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Bezoekadres
 • Bezuidenhoutseweg 30
 • 2594 AV Den Haag
 • Postadres
 • Postbus 93374
 • 2509 AJ DEN HAAG
 • Telefoon: +31 (0) 88 – 1805 250

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u een klacht indienen bij de toezicht houdende autoriteit.